< Previous  Next >

Pegaso at Pont De Lima . Bombeiros ' 98

nt.77.15.pegaso,1091

NT.77.15. Pegaso 1091 .

Seen 15.3.98 Pont de Lima . Mino . Portugal .

From Pegaso Trucks and Buses

  • pegaso,foam unit
  • c6085h,pegaso
  • pegaso,3046.10

View all 17 in this section