< Previous  Next >

Pegaso at Pont De Lima . Bombeiros ' 98

nt.77.15.pegaso,1091

NT.77.15. Pegaso 1091 .

Seen 15.3.98 Pont de Lima . Mino . Portugal .

From Pegaso Trucks and Buses

  • bi1429u,pegaso,5061
  • s54933,pegaso,6035/5
  • m1240bl,pegaso,10.8
  • gu4437d,pegaso

View all 17 in this section